DOKUMENTY

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Niepublicznego Chichopotam – oddział w Międzyświeciu / oddział w Górkach Wielkich

Statut Przedszkola Niepublicznego w Międzyświeciu

Statut Przedszkola Niepublicznego w Górkach Wielkich

Dokument projektu dofinansowanego – „Z Górek Małych, z Górek Wielkich do Przedszkola Chichopotam”

Dokument wyrażenia zgody przetwarzania danych

Dokument dotyczący polityki prywatności stwony www.chichopotam.com