O PRZEDZSZKOLU

Pomysł na stworzenie przedszkola Chichopotam zrodził się w wyniku własnych obserwacji oraz doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci. Główną ideą jest zbudowanie miejsca, które jest przyjazne dziecku. Miejsca w którym są szanowane jego prawa, rozwijane zainteresowania, wspomagany jest jego rozwój. W naszym przedszkolu dziecko traktowane jest podmiotowo i jest wspierane przez nas w budowaniu wartościowego obrazu samego siebie. Codziennie dokładamy wszelkich starań aby realizować tę ideę.

Nasze przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, jak również zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w Ustawie Prawo Oświatowe. Podlegamy także nadzorowi kuratora oświaty.

Chichopotam to placówka kameralna, może przyjąć 48 dzieci, które przydzielane są do dwóch grup. Mała liczba dzieci sprawia, że jako kadra jesteśmy w stanie bardzo dobrze poznać każde dziecko i jego rodzinę. Panująca u nas domowa atmosfera przyczynia się do tego, że dzieci oraz ich rodzice czują się u nas dobrze.

Nauczyciele prowadzą codziennie zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej. Mając na uwadze potrzebę wszechstronnego rozwoju proponujemy dzieciom aktywności rozwijające zainteresowania, są to zajęcia kulinarne, krawieckie, matematyczne, przyrodnicze, doświadczenia z zakresu fizyki i chemii. Cieszą się one dużą popularnością wśród dzieci.

W przeciągu trzynastu lat działalności wypracowaliśmy określone standardy, które zostaną zachowane. Nadal systematycznie będziemy wprowadzać różnorodne zajęcia oparte na doświadczaniu, ponieważ przynoszą one wymierne korzyści dla dzieci w postaci lepszego przygotowania do dalszej nauki.

W przedszkolu pracują również specjaliści prowadzący zajęcia dodatkowe w ramach opłaty stałej.

Dla chętnych organizujemy również zajęcia ponadprogramowe.