• PRZEDSZKOLE CHICHOPOTAM
  • Tel. +48 605 472 865
  • Godziny otwarcia 6:30 - 17:00

Ramowy rozkład dnia oddziału Górki Wielkie

Godzina Tytuł
6.30 – 8.00 Dziecięce zabawy dowolne. Indywidualna praca wyrównawcza. Czytanie dzieciom.
8.00 – 8.15 Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem.
8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania, kształtowanie i utrwalenie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
8.30 – 8. 50 ŚNIADANIE – usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.
8.50 – 9.00 Zabiegi higieniczne po śniadaniu.
9.00 – 10.30 Zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego zaplanowane przez nauczycieli w ramach planu miesięcznego.
10.30 – 11.40 Swobodne zabawy dziecięce w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, spacer (w zależności od warunków atmosferycznych).
11.40 – 11.45 Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych.
11.45 – 12.20 OBIAD – utrwalanie techniki samodzielnego jedzenia, przełamywanie niechęci do nieznanych potraw.
12.20 – 12.40 Przygotowanie do odpoczynku. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi.
12.40– 14.15 Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
13.00 – 14.15 Zajęcia popołudniowe. Cicha zabawa. (dotyczy grupy starszej).
14.15 – 14.35 Zabiegi higieniczne, ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe, czytanie dzieciom. Przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 14.45 PODWIECZOREK
14.45 – 14.55 Zabiegi higieniczne.
14.55 – 17.00 Dziecięce zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie. Indywidualna praca wyrównawcza. Utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych.